Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach V0454 lieferte 6 Treffer
1

On the Bifurcation of Slavic into Vocalic and Consonantal Languages

Corin, Andrew R. - American Contributions to the Twelfth International Congress of Slavists : Cracow, August - September 1998 : Literature, Linguistics, Poetics (1998), 314-325
2

The vocalic system of Contemporary Standard Bulgarian

Groen, B. M. - Dutch Contributions to the Tenth International Congress of Slavists, Sofia, September 14-22, 1988 : Linguistics (1988), 181-192
3

On Tracking Early Slavonic Vocalic Isoglosses : Methodological and Conceptual Considerations

Nuorluoto, Juhani - Studia finlandensia (2003), 128–148
4

Slavo-romanica : sur la constitution du système vocalique du roumain

Rosetti, A. - Romanoslavica (1958), 27-30
5

Pozdní praslovanština a její vývoj na východoslovenském území : vývoj vokalické kvantity a měkkostní korelace

Lamprecht, A. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 29-39
6

Bulgare de ľEst kachpelik, bulgare de ľOuest kachpelăk? : (la ráelisation de ľi turc dans le sufixe -lik dans les turcismes bulgares à ľharmonie vocalique palatale par i ou e)

Grannes, A. - Scando-Slavica (1973), 207-215