Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach V0000 lieferte 56 Treffer
1

K vývoji psl. kt*

Rejzek, Jiří - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 77 (2008) 1/3, 165–170
2

Publicistický styl jako pole jazykového vývoje

Chloupek, Jan - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 35-41
3

K vývoji české konjugace

Porák, Jaroslav - Slavica Pragensia (1968), 19-32
4

Pozdní praslovanština a její vývoj na východoslovenském území : vývoj vokalické kvantity a měkkostní korelace

Lamprecht, A. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 29-39
5

Individuální sloh spisovatele, jeho vznik a vývoj a jeho úloha ve vývoji literatury i spisovného jazyka

Mukařovský, J. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 277-285
6

Úloha folklóru v současném literárním vývoji

Sirovátka, O. - Československá slavistika 1983. Literatura, folklór (1983), 231-241
7

Paralely jazykového vývoje za socialismu

Křístek, Václav - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 27-33
8

K vývoji souvětí v jižní slovanštině

Sedláček, J. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 51-56
9

K vývoji izolovaného slovanského jazyka

Vašek, A. - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 44 (1975) l, 1-6
10

Tendence vývoje české výslovnostní normy

Romportl, M.; Novotná, J.; Buchtelová, R. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 233-239