Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach U0240 lieferte 7 Treffer
1

Latentni stranojezični utjecaji na hrvatski jezik

Turk, Marija - Zbornik zagrebačke slavističke škole 2002 (2003), 321–330
2

Uticaj stranih reči na gramatički sistem u slovenskim jezicima

Dabić, Bogdan - Wiener Slavistisches Jahrbuch (1997), 33-39
3

Utjecaj sociopolitičkih mijena na leksik hrvatskoga jezika u XX. stoljeću

Samardžija, Marko - Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti (1998), 177-192
4

Uticaj turskog jezika na fonetiku štokavskih govora

Peco, Asim - Naš jezik. Nova serija 16 (1967) 3, 127-145
5

Ka pitanju ruskog uticaja na književnost srpskog realizma

Lalić, R. - Letopis Matice srpske 136 (1960) 2/3, 155-166
6

Slovenska samosvijest i orijentalni uticaji u književnom stvaralaštvu muslimana na srpskohrvatskom jeziku

Tutnjević, Staniša - Zbornik Matice srpske za slavistiku (1997), 191-203
7

O odrazu i utjecaju u književnom stvaralaštvu : (s posebnim obzirom na hrvatsku književnost XV i XVI stoljeća)

Badalić, Josip - Radovi zavoda za slavensku filologiju (1968), 7-14