Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach R7376 lieferte 32 Treffer
1

Mjastoto na leksikata v gramatikata na roljata i referentnostta

Nicolova, Ruselina - Slavjanska filologija (1998), 7-24
2

Il „Laodikijskoe poslanie“ : giudaizzanti e prima riforma

De Michelis, Césare G. - Ricerche slavistiche (1993), 155-170
3

Rechtschreibekodifizierung und -Reform bei Kleinsprachen : das Beispiel des Niedersorbischen

Marti, Roland - Deutsche Beiträge zum 14. Internationalen Slavistenkongress : Ohrid 2008 (2008), 231–243
4

Pravapisnyja reformy ŭ slavjanskich litaraturnych movach u XX stahoddzi

Zaprudski, Sjarhej - 1998, 23 s.
5

Pokazateli na karakteristikata opredelenost na referencijalno upotrebenata imenska

Mirkulovska, Milica - Prilozi = Contributions 27 (2002) 1/2, 111–125
6

Začetki slovenske književnosti med protestantsko in katoliško reformacijo

Grdina, Igor - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 41 (1993) 1, 77-129
7

Referencjalne i niereferencjalne aspekty transpozycji słowiańskich nazw własnych

Lubaś, Władysław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 139-145
8

Słowiańskie źródla reformacji w oświetleniu polemiki wyznaniowej

Tazbir, Janusz - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 3, Historia : prace na VI Międzynarodowy kongres slawistów w Pradze 1968 (1968), 101-111
9

Jeŭrapejskaje abličča i rehijanaľnyja asablivasci refarmacyi na Belarusi (druhaja pal. XVI – sjar. XVII st.)

Ivanova, Ljudmila - 1998, 11 s.
10

Elipsis in Polish : a first Approach with Special Reference to VP Ellipsis

Fellerer, Jan - 13th International Congress of Slavists [online] (2003), 14 s.