Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach P1788 lieferte 206 Treffer
1

O praojczyźnie Słowian

Mańczak, Witold - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 189-193
2

Praojczyzna Słowian

Slawski, Franciszek - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 277-281
3

Procesy internacionalizácie dnes

Bosák, Ján - Jazykovedný časopis 54 (2003) 1/2, 3–5
4

Karamzin i prosveščenije

Makogonenko, G. P. - Slavjanskije literatury (1973), 295-318
5

Przysłowioznawstwo polskie

Krżyzanowski, Julian - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 3, Nauka o literaturze : prace na VI Międzynarodowy kongres slawistów w Pradze 1968 (1968), 187-191
6

Przyczyny i początki pierwszej migracji Słowian nad dolny Dunaj

Tyszkiewicz, Lech Antoni - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 151-157
7

Etnokuľturni procesy na Ukrajini v I tys. n. e.

Baran, Volodymyr - XII mižnarodnyj z‘jizd slavistiv : istorija, džereloznavstvo, kuľturolohija ta etnolohija slov‘jans’kych narodiv ; dopovidi (1998), 22-39
8

Przyczynki do polskiej fonologii

Stieber, Zdzisław - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 209
9

Procesy innowacyjne w leksyce kaszubskiej

Popowska-Taborska, Hanna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 195-200
10

Proischoždenije slavjanskogo i litovskogo cirkumfleksa

Skljarenko, Vitalij - Slov’jans’ke movoznavstvo : dopovidi : X Mižnarodnyj z’jizd slavistiv : Sofija, veresen’ 1988 r. (1988), 16-31