Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach P1756 lieferte 14 Treffer
1

The Sphere of Love in Slavic : some Preliminary Observations

Birnbaum, Henrik - American Contributions to the Eighth International Congress of Slavists : Zagreb and Ljubljana, September 3-9, 1978 (1978), 155-179
2

The Emergence of Slavonic Post-literary Languages : some Preliminary Observations

Dunn, John A. - 13th International Congress of Slavists [online] (2003), 25 s.
3

XVII vek kako prelomna epocha vo istorijata na literaturnoto tvorštvo vo slovenskiot svet

Mošin, Vl. - Referati na makedonskite slavisti za VII Meģunaroden slavistički kongres vo Varšava (1973), 95-102
4

Hymnická poezia slovanských literatúr na prelome XIX. a XX.stoletia

Mečiar, S. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja II – Historja literatury = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section II – Histoire littéraire (1934), 108-109
5

Deržavin’s Inexact Rhymes: a Preliminary Survey. Part l, Consonants Rhyming with Zero

Worth, Dean S. - American Contributions to the Twelfth International Congress of Slavists : Cracow, August - September 1998 : Literature, Linguistics, Poetics (1998), 601-631
6

Kaľkirovanije kak sposob nominacii v russkom jazyke na perelome XX i XXI stoletij

Fórián, Éva - Studia slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 53 (2008) 2, 319–335
7

Rozvojové tendencie poľskej, slovinskej a slovenskej lexiky na prelome tisícročia

Pančíková, Marta - XIII. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane : príspevky slovenských slavistov (2003), 91–100
8

Normy sovremennogo slavjanskogo slovoobrazovanija i ich projavlenije v literaturnom jazyke i v sociolekte

Lukašanec, Jelena - Movaznaŭstva, litaraturaznaŭstva, faľklarystyka : XIV Mižnarodny z’jezd slavistaŭ (Ochrid, 2008) : daklady belaruskaj delehacyi (2008), 121–136
9

Nacionaľnyj stiľ kak projavlenije nacionaľnogo jazyka serbov, chorvatov, bošnjakov i černogorcev

Tošović, Branko - Stylistyka (2012), 61–81
10

Projavlenije genetičeskoj obecnosti chudožestvennoj kul'tury vostočoych slavjan v sovremennom narodnom iskusstve

Roždestvenskaja, S. B. - Istorija, kuľtura, etnografija i foľklor slavjanskich narodov : IX Meždunarodnyj s“jezd slavistov : Kijev, sentjabr’ 1983 g. : doklady sovetskoj delegacii (1983), 123-130