Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach P1726 lieferte 54 Treffer
1

Sovremennoje sostojanije predanij

Sokolova, V. K. - Istorija, kuľtura, etnografija i foľklor slavjanskich narodov (1973), 423-437
2

K podobám privatívnej opozície

Rybák, Július - Jazykovedný zborník venovaný VI. slavistickému kongresu (1968), 5-18
3

Etiološka predanja kao umetnost reči u kontekstu kulture

Milošević-Djordjević, Nada - Zbornik Matice srpske za slavistiku (1997), 7-13
4

Tragi od predmoravska pismenost vo Makedonija

Slaveva, Lidija - Referati na makedonskite slavisti za XI Meģunaroden slavistički kongres vo Bratislava (1993), 99-105
5

Romantizăm i prevodnata proza na bălgarskoto Văzraždane

Minkova, Liljana - Slavjanska filologija (1993), 142-148
6

Zu den slavischen Nasalvokalen und den Partnern -y (-a): -ę (-ě) in der Flexion

Trummer, Manfred - Wiener slavistisches Jahrbuch (1978), 254-261
7

Systém prvotných predložiek v slovanských jazykoch

Oravec, J. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 189-194
8

Převodní jazyk a teorie gramatiky

Sgall, P. - Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka 24 (1963) 2, 114-128
9

Prevođenje „Slova o polku Igoreve“ kod Jugoslovena

Babović, M. - Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor (1963), 187-208
10

O Danteovu hendekasilabu u hrvatskim i srpskim prijevodima

Vidović, R. - Zadarska revija 12 (1963) 2, 131-150