Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach P1582 lieferte 23 Treffer
1

K zániku nosovek v polštině

Petr, Jan - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 46 (1977) 4, 348-354
2

Adaptácia cudzích slov v slovenčine a poľštine

Pančíková, Marta - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 143-150
3

Dynamické polstoročie vo vývine slovanských jazykov

Bosák, Ján - Jazykovedný časopis 49 (1998) 1/2, 75-80
4

Neologizácia v slovenčine a połštine : (porovnanie substantív)

Pančíková, Marta - Studia linguistica polono-slovaca (1990), 191-197
5

Dva typy viet so všeobecným činiteľom v slovenských nárečiach : (s prihliadnutím na stav v poľštine)

Ferenčíková, Adriana - Studia linguistica polono-slovaca (1994), 81-83
6

Nabljudenija nad imenata na golemite reki v iztočnija kraj na Balkanskija poluostrov

Zaimov, Jordan - Slavjanska filologija (1978), 361-364
7

Slavizacija na predslavjanski geografski imena ot Balkanskija poluostrov

Duridanov, Ivan - Slavjanska filologija : dokladi i statii za VI meždunaroden kongres na slavistite (1968), 133-141
8

Slovanské l-ové příčestí a jeho vývoj hlavně v češtině a v polštině

Westh-Neuhard, E. - Scando-Slavica (1963), 217-226
9

Za migracijata na naselenieto v severoiztočnata čast na Balkanskija poluostrov prez 60–70-te godini na XIX v.

Todorov, N. - Slavjanska filologija : materiali za V Meždunaroden kongres na slavistite (1963), 267-287
10

Deklinačný systém substantív v spisovnej slovenčine, poľštine a bieloruštine

Dudášová-Kriššáková, Júlia - XIII. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane : príspevky slovenských slavistov (2003), 81–90