Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach P1524 lieferte 30 Treffer
1

Politika u znanstvenoj slavistici iliti političkojezikoslovlje

Kačić, Miro - Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti (1998), 93-100
2

Jazyková politika v Slovenskej republike

Benža, Mojmír - XIII. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane : príspevky slovenských slavistov (2003), 227–242
3

Du romantisme politique : slavophiles et populistes

Granjard, H. - Revue des études slaves 34 (1957) 1/4, 73-80
4

Literaturnaja politika parižskogo žurnala „Vozroždenije“ 1949-1974

Birchler, Natalija - Schweizerische Beiträge zum XII. Internationalen Slavistenkongress in Krakau, August 1998 (1998), 7-20
5

Nowe zadania polityki językowej w świecie słowiańskim

Lubaś, Władysław - Języki słowiańskie w perspektywie ekolingwistycznej (2003), 35–60
6

Russkij jazyk i novaja jazykovaja politika v Kazachstane (1991–2001)

Akanova, Dana; Sulejmenova, Eleonora - Studia slavica : Kazakhstan (2003), 3–34
7

Mickiewicz u Hrvata : između legende, estetike i politike

Blažina, Dalibor - Zbornik zagrebačke slavističke škole 2002 (2003), 155–168
8

Ideologie a politická utopie v Komenského „Consultatio Catholica“

Graciotti, Sante - Ricerche slavistiche (1993), 385-401
9

Typologický nástin předstátního politického vývoje Slovanů

Procházka, Vladimír - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 469-474
10

La langue bulgare et la transition politique ou la langue en transition 1989–2013

Armianov, Gueorgui - Revue des études slaves 84 (2013) 1/2, 25–41