Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach O0158 lieferte 25 Treffer
1

The Dialect of Ostrovcy in the Pskov Oblast

Honselaar, Zep - Dutch Contributions to the Twelfth International Congress of Slavists : Cracow, August 26 - September 3, 1998 : Linguistics (1998), 283-307
2

Slavjanskoje nasledije v toponimii oblasti Cheveš

Bihari, József - Studia slavica Academiae scientiarum hungaricae 14 (1968), 59-65
3

Oblici fantastike u istorijskom romanu Miloša Crnjanskog

Nedelcu, Octavia - Romanoslavica (2002), 169–174
4

Kriteriji za odabir razlikovnih obilježja u slavenskim jezicima

Babić, Zrinka - Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti (1992/1993), 39-50
5

Izomorfismus v oblasti mezijazykových vztahů : (jevy interferenční a kontaktní)

Zatovkaňuk, Mikuláš - Příspěvky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů : Záhřeb 1978 (1978), 31-42
6

Izvori, uloga i oblici fantastike u Krležinim „Legendama“

Brešić, Vinko - Prilozi (1978), 15-22
7

Problemi na meģudijalektniot kontakt vo preodni govorni oblasti

Vidoeski, B. - Referati na makedonskite slavisti za VII Meģunaroden slavistički kongres vo Varšava (1973), 7-17
8

Regionalna, nacionalna i internacionalna obilježja narodnih pripovijedaka

Bošković-Stulli, M. - Filološki pregled 1 (1963), 83-93
9

Vztahy slovansko-germánské v oblasti lidové písně

Horák, J. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja III – Kulturalno-społeczna ; Sekcja IV – Dydaktyczna = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section III – Sciences sociales et histoire de la civilisation ; Section IV – Didactique (1934), 36
10

Ke koncepci porovnávací charakteristiky slovanských jazyků v oblasti „tvoření slov“

Dokulil, M. - Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka 24 (1963) 2, 85-105