Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach M6880 lieferte 40 Treffer
1

The Moscow Stories of Yury Trifonov

Maedg-Soëp, Caroline De - Slavica gandensia (1988), 7-15
2

Some Data on Modern Moscow Pronunciation

Drage, Charles. L. - The Slavonic and East European Review 46 (1968) 107, 353-382
3

Między prozą i wierszem

Dłuska, M. - Pamiętnik literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 54 (1963) 1/2, 457-468
4

Nośniki pamięci, miejsca pamięci albo miejsca pamięci wspólnej jako problem badawczy

Sujecka, Jolanta - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 11, Literaturoznawstwo, kulturologia, folklorystyka : prace na XIV Międzynarodowy kongres slawistów w Ochrydzie 2008 (2008), 171–180
5

Du Congrès de Prague (1848) au Congrès de Moscou (1867)

Luciani, Georges - Communications de la délégation française et de la délégation suisse : VIe Congrès international des slavistes : Prague, 7-13 août 1968 (1968), 85-93
6

Miejsce nauki o wierszu w językoznawstwie

Dłuska, M. - Z polskich studiów slawistycznych : prace historycznoliterackie (1958), 284-287
7

Miejsce nauki o wierszu w literaturoznawstwie

Mayenowa, M. R. - Z polskich studiów slawistycznych : prace historycznoliterackie (1958), 270-283
8

Michaił Bachtin: między wschodem i zachodem

Żylko, Bogusław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 285-290
9

Miscevy nazvy v ukrajins’kij narodnij etymolohiji

Rudnyc'kyj, Jaroslav - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 52-55
10

Syntax Meets Discourse : Subordination in Slavic

Grenoble, Lenore A. - American Contributions to the 14th International Congress of Slavists : Ohrid, September 2008 (2008), 161–180