Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach M6826 lieferte 55 Treffer
1

Meždunarodnoje značenije Drevnej Rusi

Pašuto, V. T. - Istorija, kuľtura, etnografija i foľklor slavjanskich narodov : IX Meždunarodnyj s“jezd slavistov : Kijev, sentjabr’ 1983 g. : doklady sovetskoj delegacii (1983), 47-62
2

Mieczysław Malecki a Macedonia

Rusek, Jerzy - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 11, Językoznawstwo : prace na XIV Międzynarodowy kongres slawistów w Ochrydzie 2008 (2007), 191–200
3

Histoire de la langue macédonienne

Pejoska-Bouchereau, Frosa - Revue des études slaves 79 (2008) 1/2, 145–161
4

Categorial Grammar and Word Order in Macedonian

Hendriks, Peter - Dutch Contributions to the Eleventh International Congress of Slavists : Bratislava, August 30 - September 9, 1993 : Linguistics (1994), 155-172
5

Czasownik macedoński na tle bałkańskim i romańskim

Mindak, Jolanta - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 165-170
6

Phonological Problems of the Macedonian Dialects

Groen, B. M. - Dutch Contributions to the Eighth International Congress of Slavists : Zagreb, Ljubljana, September 3-9, 1978 (1979), 233-240
7

Problems in the Historical Dialectology of Macedonian

Samilov, Michael - The Slavonic and East European Review 46 (1968) 107, 277-281
8

Genetički dualizam maćedonskih govora

Ružičić, G. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja I – Językoznawstwo = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section I – Linguistique (1934), 105-107
9

Obraz Greka w piśmiennictwie bułgarskim i macedońskim

Dąbek-Wirgowa, Teresa - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 79-84
10

Rumynskije filologi na meždunarodnych s“jezdach slavistov

Mihăilă, Gheorghe; Mitu, Mihai - Romanoslavica (1987), 221-257