Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach L5868 lieferte 5 Treffer
1

Wyrazy pochodzenia łacińskiego i grecko-łacińskiego na -um, -ium, -eum w polszczyźnie i w innych językach słowiańskich

Zierhoffer, Karol; Zierhofferowa, Zofia - Poznańskie studia polonistyczne. Seria językoznawcza (1997), 46-58
2

Koncepcija ličnosti u slavjanskich gumanistov

Jeleonska.ja, Anna Sergejevna - Slavjanskije literatury : X Meždunarodnyj s“jezd slavistov : Sofija, sentjabr’ 1988 g. : doklady sovetskoj delegacii (1988), 98-113
3

Poezja nowo łacińska krajów Europy środkowej w pracach ostatnich dziesiątków lat

Starnawski, Jerzy - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 297-303
4

Forma iskaza u Tolstojevom romanu u funkciji razotkrivanja psihe ljudske ličnosti

Babović, Milosav - Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor (1977), 181-187
5

Koncepcija ličnostnogo soznanija v diagnostike literaturnogo razvitija : „Sobesedovanije myšlenija“ I. Franko i D. Čiževskogo

Nad“Jarnych, Nina Stepanovna - Literatura, kuľtura i foľklor slavjanskich narodov : XIII Meždunarodnyj s`jezd slavistov (Ljubljana, avgust 2003) : doklady rossijskoj delegacii (2002), 230–237