Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach K4740 lieferte 21 Treffer
1

Kraków młodopolski

Ziejka, Franciszek - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 87-93
2

Awangarda literacka w krajach zachodniosłowiańskich

Janaszek-Ivaničková, Halina - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 85-98
3

Problem szkół onomastycznych w krajach słowiańskich

Rzetelska-Feleszko, Ewa - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 223–229
4

Problemy integracji językowej a kręgi komunikatywne

Homa, Edward - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Językoznawstwo : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 149-153
5

Puryzm we współczesnej polityce językowej w krajach słowiańskich

Lubaś, Władysław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 11, Językoznawstwo : prace na XIV Międzynarodowy kongres slawistów w Ochrydzie 2008 (2007), 119–127
6

Orientacje metodologiczne w badaniach porównawczych nad literaturą w krajach słowiańskich

Janaczek-Ivaničková, H. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Literaturoznawstwo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 99-107
7

Rola romantyzmu w badaniach folkloru polskiego i słowiańskiego w Krakowie w latach 1835-1851

Bieńkowski, W. - Ludowość dawniej i dziś : studia folklorystyczne (1973), 39-55
8

Granice i kody awangardy i postmodernizmu : w kręgu problemów literatury chorwackiej i serbskiej

Czapik-Lityńska, Barbara - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 163-169
9

Leksičeskij atlas russkich narodnych govorov v krugu slavjanskich atlasov

Popov, I. A.; Azarch, Julija Semenovna; Vendina, Taťjana Ivanovna; Gerd, Aleksandr Sergejevič; Gerd, Aleksandr Sergejevič; Gerd, Aleksandr Sergejevič; Gerd, Aleksandr Sergejevič; Gerd, Aleksandr Sergejevič - Slavjanskoje jazykoznanije : XI Meždunarodnyj s“jezd slavistov : Bratislava, sentjabr’ 1993 g. : doklady rossijskoj delegacii (1993), 328-338
10

Rosyjska powieść radziecka lat trzydziestych w kręgu problematyki i poetyki Lwa Tołstoja

Poźniak, Telesfor - Slavia Orientalis 27 (1978) 1, 87-93