Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach K4664 lieferte 28 Treffer
1

Institucionální komunikace v češtině

Hoffmannová, Jana; Müllerová, Olga - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 129-136
2

Čeština v mezikulturní komunikaci

Čmejrková, Světla - Česká slavistika 1993 : české přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů - Bratislava, 30.8.-8.9.1993 (1993), 305-310
3

Ako nepochopit' básnika : (autorský komunikát a text)

Koška, Ján - Slovak Review : časopis pre výskum svetovej literatúry = a Review of World Literature Research 6 (1997) 1, 19-26
4

Zur Entwicklung der konjunktionalen Hypotaxe im Russischen

Wedel, E. - Slavistische Studien zum IX. Internationalen Slavistenkongress in Kiev 1983 (1983), 617-633
5

Interference češtiny a slovenštiny v mluvené komunikaci

Hoffmannová, Jana - Česká slavistika 1993 : české přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů - Bratislava, 30.8.-8.9.1993 (1993), 311-316
6

Problemy integracji językowej a kręgi komunikatywne

Homa, Edward - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Językoznawstwo : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 149-153
7

Normativní povaha struktury, stylu a komunikátu

Chloupek, Jan - Československá slavistika. 1988, Lingvistika, historie (1988), 119-126
8

K sémantickej a komunikačnej funkcii slovotvornej motivácie

Furdík, Juraj - Příspěvky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů : Záhřeb 1978 (1978), 77-87
9

Zur Geschichte des Infinitivsatzes und der Konstruktionen mit der Konjunktion čtoby

Gabka. K. - Zeitschrift für Slawistik 3 (1958) 2/4, 235-253
10

Komunikacja literacka a idea jedności Słowian południowych w okresie 1918-1941

Wątor Torelli, Teresa - Ricerche slavistiche (1993), 611-624