Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach K4615 lieferte 5 Treffer
1

Naturistički (rusoovski) kompleks u pripovijetkama Ive Ćipika

Jakšić, Zlatan - Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru. Razdio filoloških znanosti (10) (1977/1978), 123-136
2

Bosanskohercegovački dijalekatski kompleks i bosanska standardnojezička norma

Valjevac, Naila - Književni jezik (2003) 21/2, 27–40
3

Kompleksnyje derivacionnyje fragmenty kak ob“jekt sopostaviteľnogo issledovanija

Nikicevič, Aljaksej - Movaznaŭstva, litaraturaznaŭstva, faľklarystyka : XIV Mižnarodny z’jezd slavistaŭ (Ochrid, 2008) : daklady belaruskaj delehacyi (2008), 173–186
4

Postavení staroslověnštiny v komplexní jazykové realitě staré Moravy

Večerka, Radoslav - Česká slavistika 1993 : české přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů - Bratislava, 30.8.-8.9.1993 (1993), 227-233
5

Komplexní situace jako sémantické východisko při vzniku slovanských slov : (na příkladu sémantického východiska „chřadnout“)

Havlová, Eva - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 68 (1999) 2, 287-294