Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach I0862 lieferte 14 Treffer
1

Srpski jezik na kraju veka : izmedju ’balkanizacije‘ i ’evropeizacije‘

Radovanović, Milorad - Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 40 (1997) 1, 161-165
2

Mickiewicz u Hrvata : između legende, estetike i politike

Blažina, Dalibor - Zbornik zagrebačke slavističke škole 2002 (2003), 155–168
3

Beogradska periodika između dva rata o stvaralaštvu D. S. Mereškovskog u emigraciji

Ćurić, Boban - Zbornik Matice srpske za slavistiku (2003), 307–341
4

Rodoskvrni greh izmedju brata i sestre u južnoslovenskim baladama

Karanović, Zoja - Književnost i jezik : časopis Društva za srpski jezik i književnost Srbije i Društva za srpski jezik i književnost Crne Gore 40 (1993) 1/4, 90-105
5

Elementi neoromantizma u srpskoj književnosti između dva svetska rata

Marković, S. - Prilozi (1973), 41-47
6

Odnosi između srpsko-slovenskog i srpskog jezika

Barjaktarević, D,: - Slavjanska filologija : materiali za V Meždunaroden kongres na slavistite (1963), 343-346
7

Granica između tvorbenih i netvorbenih (motiviranih i nemotiviranih) riječi

Babić, Stjepan - Prilozi (1978), 7-14
8

O uzajamnim vezama izmedju stare srpske i ruske književnosti

Lalić, Radovan - Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor 34 (1968) 3/4, 179-202
9

Kosovskometohijska slovenska periferija između jezičkih arhaizama i inovacija

Radić, Prvoslav T. - Zbornik Matice srpske za slavistiku (2013), 217–228
10

Neke srodnosti i razlike hrvatske, srpske, slovačke i češke književnosti između dva rata

Vaupotić, M. - Prilozi (1973), 129-142