Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach I0637 lieferte 18 Treffer
1

Le parfait et la valeur inférentielle en bulgare

Guentchéva-Desclés, Zlatka - 1988, 18 s.
2

Koncepcja nowoczesnego systemu informacji slawistycznej

Bojar, Boženna; Rudnik-Karwatowa, Zofia - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 41-47
3

Za dopălnitelnata informacija, izrazjavana ot slavjanskija glagolen vid

Stankov, Valentin - Slavjanska filologija (1978), 155-164
4

O potrzebie organizacji informacyjnej w sprawach słownictwa

Nitsch, Kazimierz - Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929 (1932), 626
5

Język informacyjno-wyszukiwawczy dokumentacyjnego systemu językoznawstwa

Rudnik-Karwatowa, Zofia - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 207–212
6

The Linguistic Information in the Electronic Corpus of Old Slavonic Texts

Bojadžiev, Andrej; Dimitrova, Tsvetana - Scripta & e-scripta : the Journal of Interdisciplinary Mediaeval Studies 6 (2008), 105–149
7

O predstavljanju morfološke informacije u elektronskim rečnicima slovenskih jezika

Vitas, Duško; Krstev, Cvetana; Sabo, Olga - Književnost i jezik : časopis Društva za srpski jezik i književnost Srbije i Društva za srpski jezik i književnost Crne Gore 50 (2003) 1/3, 97–106
8

Informacionnyje sistemy v izučenii slavjanskich zagovorov : (podstupy i perspektivy)

Kljaus, Vladimir Leonidovič - Literatura, kuľtura i foľklor slavjanskich narodov : XIII Meždunarodnyj s`jezd slavistov (Ljubljana, avgust 2003) : doklady rossijskoj delegacii (2002), 426–435
9

O razlikovanju književnih i neknjiževnih informacija u pučkom kalendarskom štivu

Zečević, Divna - Prilozi (1978), 169-179
10

Językowe problemy optymalizacji wyszukiwania informacji w systemie iSybislaw

Rudnik-Karwatowa, Zofia; Banasiak, Jakub; Mikos, Zenon - Slavia orientalis 62 (2013) 4, 631–646