Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach I0578 lieferte 5 Treffer
1

Slovenski refleksi ilirskih glasova i razlike između balkansko-ilirskog i venetskog jezika

Mayer, Antun - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 43-44
2

Južnoslavenska ideja u Ilirskom pokretu

Šidak, J, - Jugoslovenski istorijski časopis 2 (1963) 3, 31-42
3

Književni raskol u ilirizmu i njegovi odjeci u slovenskom svetu

Živančević-Sekeruš, Ivana - Književnost i jezik : časopis Društva za srpski jezik i književnost Srbije i Društva za srpski jezik i književnost Crne Gore 40 (1993) 1/4, 45-52
4

Motiv patriotizma u hrvatskim putopisima. (I) Putopisi ilirizma

Franić, A. - Radovi. Razdio lingvističko-filološki (7) 11 (1972/1973) 1, 37-82
5

Smesenite knižovnoezikovi tipove i barokăt : bălgarskata raznovidnost na južnoslavjanskija „ilirijski“ ezik prez XVII-XVIII v.

Ivanova, Najda - Săpostavitelno ezikoznanie = Sopostaviteľnoje jazykoznanije = Contrastive Linguistics : spisanie na Sofijskija universitet „Sv. Kliment Ochridski“ 22 (1997) 3, 53-83