Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach G4764 lieferte 9 Treffer
1

Gramatika govornika i sugovornika

Pranjković, Ivo - Vidjeti Ohrid : referati hrvatskih sudionica i sudionika za XIV. Međunarodni slavistički kongres : (Ohrid, 10.–16. rujna 2008.) (2008), 237–252
2

Stiranije stilevych granic v slovoobrazovanii i slovoupotreblenii

Ohnheiser, Ingeborg - Słowotwórstwo a nowe style funkcjonalne języków słowiańskich = Word-formation and the New Functional Styles of Slavic Languages : Papers in Thematic Session : XV International Congress of Slavists : Belorus, Minsk, 20.–27.08.2013 (2013), 67–82
3

Stupanj tolerancije hrvatskih govornika na „pogrešne“ naglaske

Škarić, Ivo - Zbornik zagrebačke slavističke škole 2002 (2003), 291–304
4

Granica između tvorbenih i netvorbenih (motiviranih i nemotiviranih) riječi

Babić, Stjepan - Prilozi (1978), 7-14
5

K voprosu o granicach dekadansa v russkoj poezii (i o liričeskoj poeme)

Markov, Vladimir - American Contributions to the Eighth International Congress of Slavists : Zagreb and Ljubljana, September 3-9, 1978 (1978), 485-498
6

O funkcionaľnych granicach nekotorych grammatičeskich kategorij glagola v slavjanskich jazykach

Širokova, A. G. - 1973, 33 s.
7

Strefy kontaktów językowych polsko-słowiańskich i polsko-niesłowiańskich poza granicami kraju etnicznego

Dubisz, Stanisław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 65-69
8

Gde prochodit granica meždu poverchnostnymi i glubinnymi strukturami? : (na materiale russkogo i vengerskogo jazykov)

Papp, Ferenc - Hungaro-Slavica : VIII. Internationaler Kongress der Slawisten : Zagreb, 3.-9. September 1978 (1978), 237-241
9

Semantyka taxis a sygnalizowanie granic czasowych sytuacji taktycznych : (na materiale języka polskiego i rosyjskiego)

Łuczków, Iwona - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 12, Językoznawstwo : prace na XV Międzynarodowy kongres slawistów w Mińsku 2013 (2012), 113–120