Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach C8886 lieferte 21 Treffer
1

Czasowniki typu st.-słow. naricati

Otrębski, Jan - Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929 (1932), 627-639
2

Czasowniki typu st.-słow. naricati

Otrębski, Jan - O t.zw. Baudouinowskiej palatalizacji w językach słowiańskich (1929), 4-20
3

Czynniki w rozwoju form czasownikowych

Hamm, J. - Wiener slavistisches Jahrbuch : Beiträge österreichischer Slavisten zum VII. Internationalen Slavistenkongress Warschau 1973 (1973), 18-28
4

Czasownik macedoński na tle bałkańskim i romańskim

Mindak, Jolanta - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 165-170
5

Pochodzenie słowiańskich aspektów czasownikowych

Kuryłowicz, Jerzy - Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929 (1932), 572-576
6

Pochodzenie słowiańskich aspektów czasownikowych

Kuryłowicz, Jerzy - Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie 9 (1929) 2, 70-74
7

Uwarunkowania stylistyczne użycia aspektu czasownika

Łaziński, Marek - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 127–136
8

O rosyjskich, polskich i białoruskich czasownikach wielopierwiastkowych

Bartoszewicz, Albert - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Językoznawstwo : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 13-18
9

Aspekt czasowników przemieszczania : (ukierunkowanego ruchu liniowego)

Laskowski, Roman - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 175-181
10

Kontynuanty prasłowiańskich prefiksów czasownikowych *vy i *iz- w językach słowiańskich

Ostromęcka-Frączak, Bożena - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 167–173