Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach C8884 lieferte 34 Treffer
1

Iloczas czeski a słowacki

Orłoś, T. Z. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Językoznawstwo : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 253-259
2

Czeska prozodia : od Dobrovskiego (1795) do Jakobsona (1926)

Baluch, Jacek - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Literaturoznawstwo, kulturologia, folklorystyka : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2003), 41–46
3

Polski udział w czeskiem odrodzeniu

Szyjkowski, Marian - Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929 (1932), 377-382
4

Zanik puryzmu w języku czeskim

Balowski, Mieczysław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 11, Językoznawstwo : prace na XIV Międzynarodowy kongres slawistów w Ochrydzie 2008 (2007), 5–13
5

Język polskiej i czeskiej prasy codziennej po 1989 r.

Balowski, Mięczysław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 11-19
6

Sytuacja języka czeskiego po aksamitnej rewolucji

Balowski, Mieczysław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 5–13
7

Neoslawizm a stosunki•polsko-rosyjskie i polsko-czeskie (1908-1914)

Batowski, Henryk - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 3, Historia : prace na VI Międzynarodowy kongres slawistów w Pradze 1968 (1968), 235-245
8

Polski udział w czeskiem odrodzeniu. Cz. 2 - Poezja doby Stanisława Augusta jako fundament odrodzenia poezji czeskiej (t. zw. szkola poetów J.A. Puchmajera)

Szyjkowski, Marjan - Sprawozdania z czynności posiedzeń Polskiej Akademji Umiejętności 34 (1929) 6, 9-16
9

Z problematyki językowej pogranicza polsko-czesko-słowackiego

Greń, Zbigniew - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 95-101
10

Problem zapożyczeń polskich w języku czeskim i słowackim

Orloś, Teresa Zofia - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 183-188