Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach C8440 lieferte 6 Treffer
1

Zpracování Slovníku pomístních jmen v Čechách za pomoci počítače

Olivová-Nezbedová, Libuše - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 87-92
2

O niektórych cechach struktury głoskowej tekstów wierszowanych

Kopczyńska, Zdzisława; Mayenowa, Maria Renata - Prace z poetyki poświęcone VI Międzynarodowemu kongresowi slawistów (1968), 9-17
3

Z podstawowych zagadnień składniowych : o cechach istotnych zdania

Gaertner, H. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja I – Językoznawstwo = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section I – Linguistique (1934), 22-26
4

Z literární činnosti bulharských studentů v Čechách v 60. a 70. létech 19. století

Bechyňová, Věnceslava - Československá slavistika. 1988, Lingvistika, historie (1988), 307-318
5

Jevhen Malanjuk i Juzef Čechovyč : formy vzajemoperehuku poetiv 30-ch rokiv XX stolittja

Lysenko, Natalija - Slov’jans’ki literatury : dopovidi : XIII Mižnarodnyj konhres slavistiv Ljubljana, 15–21 serpnja 2003 roku (2003), 191–208
6

Nejstarší slovanské osídlení v Čechách ve světle nových výzkumů, především v Roztokách u Prahy

Profantová, Naďa - XIV. medzinárodný zjazd slavistov v Ochride : príspevky slovenských slavistov (2008), 245–265