Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach C4566 lieferte 13 Treffer
1

Členenie slovnej zásoby a kritéria jej členenia

Kočiš, František - Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied 54 (1989) 3, 158-171
2

Praslovanština a její chronologické členění

Lamprecht, Arnošt - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 141-150
3

Některé souvztažnosti aktuálního členění a významu věty

Daneš, F.; Hlavsa, Z. - Slovo a slovesnost 44 (1983) 1, 3-11
4

Problemi na aktualnoto členenie na izrečenieto

Ivančev, Svetomir - Slavjanska filologija : dokladi i statii za VI meždunaroden kongres na slavistite (1968), 39-53
5

Kuľturno-jazykovoje členenije balkanoslavjanskogo areala : (na materiale obrjadovoj terminologii)

Plotnikova, Anna Arkaďjevna - Slavjanskoje jazykoznanije : XII Meždunarodnyj s`jezd slavistov Krakov, 1998 g. : doklady rossijskoj delegacii (1998), 489-507
6

Územné členenie ukrajinských nárečí východného Slovenska

Hanudeľová, Zuzana - Slavica slovaca 28 (1993) 1/2, 178-184
7

Drevnenovgorodskij dialekt i problemy dialektnogo členenija pozdnego praslavjanskogo jazyka

Zalizniak, Andrej Anatoľjevič - Slavjanskoje jazykoznanije : X Meždunarodnyj s“jezd slavistov : Sofija, sentjabr’ 1988 g. : doklady rossijskoj delegacii (1988), 164-177
8

Větná stavba a aktuální členění ve slovanských jazycích z porovnávacího hlediska

Hajičová, E.; Panevová, J.; Sgall, P. - Československá slavistika 1983. Lingvistika, historie (1983), 139-149
9

Porjadok slov i aktuaľnoje členenije predloženija v generativnom opisanii slavjanskich jazykov

Sgall, Petr - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 61-65
10

K problematice větosledu a aktuálního členění podřadného souvětí v ruštině

Žaža, Stanislav - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 175-179