Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach A0510 lieferte 2 Treffer
1

Umývať sa: predmetová syntagma alebo zvratné sloveso?

Jarošová, Alexandra - Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku (2003), 204–208
2

Dve línie v slovenskom jazykovo-historickom vývine alebo slovensko-české vzťahy v predspisovnom období

Doruľa, Ján; Krasnovská, Elena; Žeňuch, Peter - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 65-92