Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach A0262 lieferte 11 Treffer
1

On Automatic Text Analysis

Sågvall, A.-L. - Scando-Slavica (1973), 111-118
2

Funkční styly a automatické zpracování jazyka

Panevová, Jarmila - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 161-167
3

Die Schriftstellerpoetik Čingiz Ajtmatovs und sein Roman „Плаха“

Jünger, Harri - Zeitschrift für Slawistik 33 (1988) 1, 105-112
4

Slavjanski simvalizm: nacyjanaľna-admetnaje i ahuľnaje : daklad

Vasjučenka, Pjatro - 1998, 18 s.
5

Avtomatičeskij analiz tekstov : (na materiale russkogo jazyka)

Meľčuk, I. A. - Slavjanskoje jazykoznanije : doklady sovetskoj delegacii (1963), 477-509
6

Autentický a stylizovaný folklór jako fenomén kulturního života současné vesnice

Frolec, V. - Československá slavistika 1983. Literatura, folklór (1983), 243-251
7

Anamastyčnyja slovaŭtvaraľnyja elementy va ŭschodne- i zachodneslavjanskich movach : (adantrapanimičnyja ajkonimy)

Biryla, M. V.; Lemcjuhova, V. P. - 1973, 61 s.
8

Ob avtomatičeskom sintaksičeskom analize tekstov : (na materiale russkogo i poľskogo jazykov)

Botos, Imre - Studia slavica Academiae scientiarum hungaricae 14 (1968), 89-100
9

Popytka sozdanija generirujuščej modeli slovoobrazovanija na osnove jazyka-posrednika pri avtomatičeskom perevode

Ljudskanov, Aleksandăr; Janakiev, Miroslav - Slavjanska filologija : dokladi i statii za VI meždunaroden kongres na slavistite (1968), 149-162
10

Aŭtentyčny pesenny faľklor i postfaľklor u svjatle sacyjaľna-ekalahičnych prablem uschodneslavjanskaj nemateryjaľnaj kuľtury

Mažejka, Zinaida - Movaznaŭstva, litaraturaznaŭstva, faľklarystyka : XV Mižnarodny z`jezd slavistaŭ (Minsk, Belarusʼ, 20–27 žniŭnja 2013 h.) : daklady belaruskaj delehacyi (2013), 321–332