Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID997
AutorDudášová-Kriššáková, Júlia
Titel

Deklinačný systém substantív v spisovnej slovenčine, poľštine a bieloruštine

ErschienenXIII. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane : príspevky slovenských slavistov (2003), 81–90
Herausgeberved. red. a ed.: Ján Doruľa
VerlagSlovenský komitét slavistov; Slavistický kabinet SAV
Klassifikation (EN)Linguistics
Structural, typological and comparative aspects (at all levels)
Klassifikation (RU)Языкознание
Структурные, типологические и сравнительные аспекты (на всех уровнях)
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Strukturální, typologické a komparativní aspekty (na všech úrovních)
SoundexD2456; S8826; S8182; S8186; S8568; P1582; B1578
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXIII (2003)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Neologizácia v slovenčine a połštine : (porovnanie substantív) / Pančíková, Marta
Adaptácia cudzích slov v slovenčine a poľštine / Pančíková, Marta
Štruktúra slabiky a morfémy v slovenčine, češtine a poľštine : (metodologické východiská výskumu) / Sabol, Ján
Osobitosti východnej slovenčiny nezápadoslovanského pôvodu / Dudášová-Kriššáková, Júlia
Goralské nárečia, ich vývin a dnešný stav / Dudášová-Kriššáková, Júlia
Dvojí rod substantiv v slovanských jazycích / Kvapilová Brabcová, Radoslava
K zániku nosovek v polštině / Petr, Jan