Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID994
AutorDerganc, Aleksandra
Titel

Nekatere razlike v rabi dovršnega oz. nedovršnega vida v ruščini in slovenščini

ErschienenSlavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede. Zbornik refaratov za trinajsti mednarodni slavistični kongres, Ljubljana, 15.–21. avgusta 2003 51 (2003) Posebna številka, 67–79
Klassifikation (EN)Linguistics
Structural, typological and comparative aspects (at all levels)
Klassifikation (RU)Языкознание
Структурные, типологические и сравнительные аспекты (на всех уровнях)
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Strukturální, typologické a komparativní aspekty (na všech úrovních)
SoundexN6427; R7854; D2786; N6278; R7886; S8568
Dokumententypjournal
Kongress-NummerXIII (2003)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Spremembe nekaterih dvojinskih oblik in zvez v slovenščini in ruščini / Derganc, Aleksandra
Nekatere paralele v razvoju dvojine v slovenščini in lužiški srbščini / Derganc, Aleksandra
Prevzete leksemske prvine in njihova besedotvorna zmožnost v slovenščini / Stramljič Breznik, Irena
Samostalniška večpomenskost v knjižni slovenščini 16. stoletja glede na prevodne zglede / Novak, France
Reševanje nekaterih skladenjskih vprašanj v slovenščini glede na razpoložljive teorije in metode / Žele, Andreja
Prevzete besede neslovanskega in slovanskega izvora v knjižni slovenščini 16. stoletja / Legan Ravnikar, Andreja
K charakteristike vida i probleme jego opredelenija / Jászay, László