Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID989
AutorCieślikowa, Aleksandra
Titel

Leksykalne innowacje w różnych kategoriach nazw własnych

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 33–39
Herausgeberkomitet red. Janusz Siatkowski (red. naczelny) … [et al.]
VerlagKomitet słowianoznawstwa i komitet językoznawstwa Polskiej akademii nauk
Klassifikation (EN)Linguistics
Structural, typological and comparative aspects (at all levels)
Klassifikation (RU)Языкознание
Структурные, типологические и сравнительные аспекты (на всех уровнях)
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Strukturální, typologické a komparativní aspekty (na všech úrovních)
SoundexL5484; I0668; R7864; K4247; W5864
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXIII (2003)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Globalizacja a uniwersalizm na przykładzie nazw własnych w językach słowiańskich / Cieślikowa, Aleksandra
Leksykalne innowacje języków południowosłowiańskich / Rusek, Jerzy
Referencjalne i niereferencjalne aspekty transpozycji słowiańskich nazw własnych / Lubaś, Władysław
Deskrypcje określone i nazwy własne w słowiańskich tekstach historycznych : (nad metodologią badań historii nazw własnych w krajach słowiańskich) / Kaleta, Zofia
Wschodniosłowiańskie zapożyczenia leksykalne w języku polskim / FAŁOWSKI, Adam
Paralele leksykalne zachodnio-południowosłowiańskie obserwowane w gwarach i w językach literackich / Falińska, Barbara
Wschodniosłowiańsko-polskie stosunki leksykalne od XVI do XIX w. / Kochman, Stanisław