Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID98
AutorLabocha, Janina
Titel

Zachowania komunikacyjne na polsko-czeskim pograniczu językowym na przykładzie użycia zwrotu do osoby

ErschienenCollectanea linguistica in honorem Casimiri Polański (1999), 101-106
Herausgeberpod red. Marii Brzeziny i Haliny Kurek
VerlagKsięgarnia Akademicka
Klassifikation (EN)Linguistics
Language Contacts
Klassifikation (RU)Языкознание
Языковые контакты
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Jazykové kontakty
SoundexZ8460; K4664; P1584; C8884; P1476; J0846; P1784; U0880; Z8720; O0810
AnmerkungV programu sjezdu uveden název referátu: Zwroty grzecznościowe w języku polskim, czeskim i niemieckim
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Kontakty leksykalne na pograniczu językowym polsko-czesko-słowackim / Zaręba. Alfred
Z badań nad dawnym pograniczem językowym polsko-dolnołużyckim / Popowska-Taborska, H.
O metodach slawizacji bałtyckich nazw geograficznych na pograniczu polsko-białoruskim a białorusko-litewskim / Kondratiuk, Michał
Polsko-czeskie interferencje językowe na przykładzie dialektów Śląska Cieszyńskiego w ČSRS / Basara, J.
Uwarunkowania stylistyczne użycia aspektu czasownika / Łaziński, Marek
Polsko-łużyckie kontakty językowe od X/XI do XXI wieku / Lewaszkiewicz, Tadeusz
Zanik puryzmu w języku czeskim / Balowski, Mieczysław