Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID972
AutorVašek, Antonín
Titel

Od bilingvismu k diglosii

ErschienenStudia slavica Academiae scientiarum Hungaricae 46 (2001) 1/2, 129–142
Klassifikation (EN)Linguistics
Areal aspects
Klassifikation (RU)Языкознание
Ареальные аспекты
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Areální aspekty
SoundexB1564; D2458
Dokumententypjournal
Kongress-NummerXIII (2003)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K vzájemným vztahům slovanských a neslovanských jazyků v rumunském Banátě : (na základě analýzy jazyka moravského osídlení v RSR) / Vašek, Antonín
Kontakty izolovaného slovanského jazyka / Vašek, Antonín
K vývoji izolovaného slovanského jazyka / Vašek, A.
Od sociálnej kritiky k formovaniu socialistickej literatúry / Lesňáková, S.
Od dokumentárnosti k beletrizácii: obraz Balkánu v staršej slovenskej literatúre / BRTÁŇOVÁ, Erika
Charakter prechodu od klasicizmu k romantizmu v slovenskej poézii v konfrontácii s ruskou literatúrou / Panovová, E.
Od makedonsko-ruskata chomonimija : (zborovi i izrazi od frekventnata leksika so terminološko značenje) / Ilievska, Krasimira