Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID950
AutorNedvědová, Milada K.
Titel

Paralely kodifikačních snah na počátku 19. století u Slovinců, Chorvatů a Srbů s přihlédnutím k situaci české

ErschienenMatija Majar Ziljski v česko-slovinském kontextu : minulost, přítomnost a budoucnost vzájemných kulturních styků = Matija Majar Ziljski v češko-slovenskem kontekstu : preteklost, sodobnost in prihodnjost medsebojnih kulturnih stikov (2004), 122–134
Herausgeberred. Milada K. Nedvědová a Martina Piko-Rustia
VerlagNárodní knihovna ČR – Slovanská knihovna
Klassifikation (EN)Linguistics
Areal aspects
Klassifikation (RU)Языкознание
Ареальные аспекты
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Areální aspekty
SoundexP1755; K4234; P1424; S8252; S8564; C4720; P1752; S8280; C8840
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXIII (2003)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zreálnění symbolu v české poezii na počátku 20. století / Buriánek, František
Recepce antiky v české dramatice 19. a 20. století / Závodský, Artur
Mezi poezií a prózou : k funkci veršovaného románu v žánrovém systému české literatury 19. století / Vodička, Felix
České slovanství v boji proti dualismu : (do konce 19. století) / Šesták, Miroslav
K některým problémům české, srbské a charvátské literární avantgardy / Černá, Milada
K sociolingvistické situaci východoslovanských jazyků / Zatovkaňuk, Mikoláš
České gramatické myšlení v XVII. století / Vintr, Josef