Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID931
AutorFerenčíková, Adriana
Titel

Poľnohospodárska lexika v Slovanskom jazykovom atlase

ErschienenXIII. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane : príspevky slovenských slavistov (2003), 71–80
Herausgeberved. red. a ed.: Ján Doruľa
VerlagSlovenský komitét slavistov; Slavistický kabinet SAV
Klassifikation (EN)Linguistics
Areal aspects
Klassifikation (RU)Языкознание
Ареальные аспекты
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Areální aspekty
SoundexP1568; L5484; S8568; J0846; A0258
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXIII (2003)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Neslovanské výpožičky z tematickej oblasti poľnohospodárstvo v Slovanskom jazykovom atlase / Ferenčíková, Adriana
Prvé výsledky práce na Slovanskom etnologickom atlase / Benža, Mojmír
Dva typy viet so všeobecným činiteľom v slovenských nárečiach : (s prihliadnutím na stav v poľštine) / Ferenčíková, Adriana
Typy podraďovacích súvetí s podmienkovým vzťahom viet v slovenských nárečiach z porovnávacieho hľadiska / Ferenčíková, Adriana
Slovotvorná problematika v 4. zv. lexikálno-slovotvornej série Slovanského jazykového atlasu (Poľnohospodárstvo) / Ferenčíková, Adriana
Slovenská hydronymia v slovanskom kontexte / Majtán, Milan
K otázce analýzy staroslověnského lexika / Hauptová, Zoe