Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID9
AutorBirnbaum, Henryk
Titel

Na peryferii : najwczesniejsze zaświadczenie dwóch dialektów późnopraslowiańskich

ErschienenAmerican Contributions to the Twelfth International Congress of Slavists : Cracow, August - September 1998 : Literature, Linguistics, Poetics (1998), 285-297
Herausgebered. by Robert A. Maguire, Alan Timberlake
VerlagSlavica Publishers Indiana University
Klassifikation (EN)Linguistics
Ethnogenesis of the Slavs. Old Church Slavonic Studies
Klassifikation (RU)Языкознание
Этногенезис славян. Палеославистика
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Etnogeneze Slovanů. Paleoslovenistika
SoundexP1737; N6888; Z8888; D2400; D2542; P1861
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Problematyka peryferii językowych w badaniach etnogenetycznych / Popowska-Taborska, Hanna
Charakterystyka dawnych dialektów Pomorza Zachodniego na tle pozostałych dialektów językowej grupy lechickiej / Rzetelska-Feleszko, E.
Romantyczne tradycje literackie dwóch kultur: polskiej i japońskiej / Kohara, M.
W sprawie nowego syntetycznego ujęcia dialektów polskich / Reichan, Jerzy
Rożnicowanie się dialektów prasłowiańskich w świetle kryterjum ilościowego / Czekanowski, Jan
Leksyka polska i leksyka rosyjska : (próba analizy konfrontatywnej dwóch ;języków) / Cienkowski, W.
Związki słowotwórcze dialektów polskich z innymi dialektami i językami słowiańskimi / Reichan, Jerzy