Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID848
AutorBrogi Bercoff, Giovanna
Titel

Ruś, Ukraina, Ruthenia, Wielkie Księstwo Litewskie, Rzeczpospolita, Moskwa, Rosja, Europa środkowo-wschodnia : o wielowarstwowości i polifunkcjonalizmie kulturowym

ErschienenContributi italiani al XIII Congresso internazionale degli slavisti : (Ljubljana 15–21 agosto 2003) (2003), 325–387
Herausgebera cura di Alberto Alberti, Marcello Garzaniti, Stefano Garzonio
VerlagAssociazione italiana degli slavisti
Klassifikation (EN)Plenary papers
Klassifikation (RU)Пленарные доклады
Klassifikation (CZ)Plenární referáty
SoundexU0476; R7260; W0540; K4882; L5284; R7888; M6840; R7800; E0710; S8724; W8826; W0578; P1536; K4527
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXIII (2003)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Europa Środkowo-Wschodnia w polskimdyskursie publicznym. Wczoraj i dziś / STOBIECKI, Rafał
Stefana Jaworskiego poezja polskojęzyczna / Brogi Bercoff, Giovanna
The ,Letopisec’ of Dimitrij Tuptalo, the Metropolitan of Rostov, in the Context of Western European Culture / Brogi Bercoff, Giovanna
Rhetorical Reworking and Ideological Background in the Istorija Rossijskaja of V.N. Tatiščev / Brogi Bercoff, Giovanna
Constructing Canons : Ruthenian Literatures of the 17th – 18th Centuries in Plurilingual Context / Brogi Bercoff, Giovanna
Folklor słowiański i niemiecki na śląskim pograniczu kulturowym / Simonides, Dorota
Dynamika zmian językowych o podłożu kulturowym u progu XXI wieku : (na materiale polskim) / Grybosiowa, Antonina