Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID845
AutorVidovič-Muha, Ada
Titel

Dynamika normatívnych kritérií v slovanských jazykoch : (na základe slovinských skúseností)

ErschienenJazykovedný časopis. Venované XII. medzinárodnému zjazdu slavistov Krakov 27.8.-2.9.1998 49 (1998) 1/2, 35-56
Klassifikation (EN)Subject areas
Change in Contemporary Slavic Languages (1945-1995)
Klassifikation (RU)Тематические блоки
Изменения в современных славянских языках (1945-1995)
Klassifikation (CZ)Tematické bloky
Změny v současných slovanských jazycích (1945-1995)
SoundexD2664; N6762; K4727; S8568; J0844; Z8452; S8568; S8486
Dokumententypjournal
Kongress-NummerXII (1998)
URLwww.juls.savba.sk (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Klasifikácia predpôn v slovanských jazykoch : (na základe štruktúrno-sémantickej analýzy) / Sekaninová, E.
Družbeno-politični vidik normativnosti v slovanskih knjižnih jezikih / Vidovič-Muha, Ada
Tabuové slová v slovanských jazykoch / Habovštiak, Anton
Modálne konektory v slovanských jazykoch / Mistrík, J.
Genetická interpretácia paralelizmov v slovanských jazykoch / Krajčovič, R.
Systém deverbatívnych adjektív v slovanských jazykoch / Horecký, J.
Systém prvotných predložiek v slovanských jazykoch / Oravec, J.