Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID841
AutorKořenský, Jan
Titel

Metodologické problémy porovnávání vývoje a synchronní dynamiky současných slovanských jazyků

ErschienenČeská slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 99-106
Herausgeberred. svazku Emílie Bláhová … [et al.]
VerlagEuroslavica
Klassifikation (EN)Subject areas
Change in Contemporary Slavic Languages (1945-1995)
Klassifikation (RU)Тематические блоки
Изменения в современных славянских языках (1945-1995)
Klassifikation (CZ)Tematické bloky
Změny v současných slovanských jazycích (1945-1995)
SoundexM6225; P1715; P1766; V0000; S8647; D2664; S8486; S8568; J0840
AnmerkungSvazek je připraven ze sazby časopisu Slavia 67 (1998), č. 1/2
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Metodologické problémy zkoumání proměn současných slovanských jazyků / Kořenský, Jan
Metodologické problémy skúmania slovanských socialistických literatúr / Ďurišin, Dionýz
Fázová modifikace predikátu : (na materiálu současných slovanských jazyků) / Mrázek, Roman
Studium současných spisovných jazyků slovanských a problematika variantnosti normy / Jedlička, Alois
Metodologické problémy zkoumání humanismu ve slovanských literaturách / Petrů, Eduard
Problémy konfrontační synonymiky v současných slovanských jazycích / Filipec, J.
Sémantická analýza zájmenného systému a klasifikace současných spisovných jazyků slovanských / Křížková, H.