Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID83
AutorDubisz, Stanisław
Titel

Strefy kontaktów językowych polsko-słowiańskich i polsko-niesłowiańskich poza granicami kraju etnicznego

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 65-69
Herausgeberkomitet red. Hanna Dalewska-Greń, Jerzy Rusek, Janusz Siatkowski (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Linguistics
Language Contacts
Klassifikation (RU)Языкознание
Языковые контакты
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Jazykové kontakty
SoundexS8273; K4624; J0844; P1584; S8568; P1584; N6856; G4764; K4700; E0268
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Problem bilingwizmu w opisie kontaktów językowych polsko-ukraińskich / Dzięgiel, Ewa
Współczesne formy słowiańsko-węgierskich kontaktów językowych / Sipos, I.
Ze związków językowych polsko-łużyckich / Zaręba, A.
Rola kontaktów językowych we wstępnym okresie formowania się słowiańskich języków literackich : (na tle ogólniejszym) / Lewaszkiewicz, Tadeusz
Język polski na Bialorusi, Litwie i Ukrainie : problemy kontaktów językowych i ich opisu / Rieger, Janusz
O oddziaływaniu języka polskiego na systemy leksykalne językow słowiańskich i niesłowiańskich / LEWASZKIEWICZ, Tadeusz
Z dziejów kontaktów literackich polsko-ukraińskich przełomu XIX i XX stulecia / Wiśniewska, Elżbieta