Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID82
AutorDoruľa, Ján; Krasnovská, Elena; Žeňuch, Peter
Titel

Dve línie v slovenskom jazykovo-historickom vývine alebo slovensko-české vzťahy v predspisovnom období

ErschienenXII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 65-92
Herausgeberved. red. a ed. Ján Doruľa
VerlagSlovenský komitét slavistov; Slavistický kabinet SAV
Klassifikation (EN)Linguistics
Language Contacts
Klassifikation (RU)Языкознание
Языковые контакты
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Jazykové kontakty
SoundexL5600; S8568; J0840; H0827; V0600; A0510; S8568; C8840; V8000; P1788; O0121
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Jazykovo-historický, kultúrny a literárny vývin hraničného slovensko-ukrajinského regiónu v 18. a na začiatku 19. storočia / Žeňuch, Peter
Slovensko-inoslovanské lexikálne vzťahy / Habovštiak, A.
Slovensko-slovanské literárne vzťahy do r. 1860 / Panovová, Ema
M.F. Rajevskij a slovensko-ruské vzťahy v 40.-80. rokoch XIX. stor. / Matula, Vi.
Z histórie lexikálnych slovensko-východoslovanských súvislostí a paralel / Doruľa, J.
Modely narativního zaměření v české a slovenské próze třicátých let 20. století / Locher, Jan Peter
Kultúrno-historické vzťahy slovensko-rakúske na etnickej hranici : (reflexia etnických stereotypov v rozprávaní zo života) / Kiliánová, Gabriela