Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID817
AutorKarolak, Stanisław
Titel

Jak interpretować teorię aspektu A.V. Isaczenki?

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 129-134
Herausgeberkomitet red. Hanna Dalewska-Greń, Jerzy Rusek, Janusz Siatkowski (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Subject areas
Semantics of Verb Aspect in Slavic Languages
Klassifikation (RU)Тематические блоки
Семантика славянского вида
Klassifikation (CZ)Tematické bloky
Sémantika slovesného vidu ve slovanských jazycích
SoundexI0627; T2700; A0814; I0888
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Kwantyfikacja czasu, aspektu, czy czasu i aspektu? / Koseska-Toszewa, Violetta
Teorie umění slova v literatuře Kyjevské Rusi / Mathauserová, S.
Slovenčina v kontexte slovanských jazykov z lexikálneho aspektu / Habovštiak, Anton
O założeniach programu składni porównawczej języków słowiańskich II polowy XX wieku / Karolak, Stanisław
Aspekt i aktionsart w semantycznej strukturze języków słowiańskich / Karolak, Stanisław
Z zagadnień determinacji słowiańskich syntagm nominalnych / Karolak, Stanisław
Převodní jazyk a teorie gramatiky / Sgall, P.