Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID808
AutorKoseska-Toszewa, Violetta
Titel

Kontrastyvna (konfrontatywna) lingwistyka i typologia

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 147-152
Herausgeberkomitet red. Hanna Dalewska-Greń, Jerzy Rusek, Janusz Siatkowski (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Subject areas
Problems of Typology and Contrast in Grammatical Description of Slavic Languages
Klassifikation (RU)Тематические блоки
Проблемы типологии и конфронтации в грамматическом описании славянских языков
Klassifikation (CZ)Tematické bloky
Problémy typologie a konfrontace v gramatickém popise slovanských jazyků
SoundexK4627; K4637; L5648; T2154
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Kwantyfikacja czasu, aspektu, czy czasu i aspektu? / Koseska-Toszewa, Violetta
O kvantornoj modeli opisanija nekotorych semantičeskich kategorij v bolgarskom, poľskom i russkom jazykach / Koseska-Toszewa, Violetta
Semantyczna kategoria czasu : (VII tom Gramatyki konfrontatywnej bułgarsko-polskiej – GKBP) / Koseska-Toszewa, Violetta
Z problematyki konfrontatywnego opisu warunkowości i imperceptywności : (na przykladzie języka bułgarskiego i polskiego) / Korytkowska, Małgorzata
Typologia participiów słowiańskich / Pianka, Włodzimierz
O kategorii określoności-nieokreśloności w planie konfrontatywnym na przykładzie z języka bułgarskiego, polskiego i rosyjskiego / Koseska-Toszewa, V.
Typologia historicznych nazwisk słowiańskich w ujęciu stratygraficznym / Kowalik-Kaleta, Zofia