Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID7617
AutorZieliński, Bogusław
Titel

Słowiańskie hymny narodowe z perspektywy przelomu XX i XXI wieku : przypadek Rosji i Białorusi

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 12, Literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, folklorystyka : prace na XV Międzynarodowy kongres slawistów w Mińsku 2013 (2012), 155–163
Herausgeberred. tomu Lucjan Suchanek i Krzysztof Wrocławski
VerlagKomitet Słowianoznawstwa PAN
Klassifikation (EN)Literary Studies, Culturology And Folkloristics
The Issues of Contemporary Slavic Literatures
Klassifikation (RU)Литературоведение, Культурология, Фольклористика
Проблемы современных славянских литератур
Klassifikation (CZ)Literární Věda, Kulturologie, Folkloristika
Problematika současných slovanských literatur
SoundexS8568; H6600; N6720; P1781; P1785; W0400; P1781; R7800; B1578
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXV (2013)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Słowiańskie style narodowe / Gajda, Stanisław
Antyk w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku na tle europejskim / Filipkowska, Hanna
Z dziejów kontaktów literackich polsko-ukraińskich przełomu XIX i XX stulecia / Wiśniewska, Elżbieta
Zagadnienie pojęcia i terminu „literatury słowiańskie“ w nauce XIX i XX wieku / Kolbuszewski, St.
Literacka utopia zachodnio- i wschodniosłowiańska XX wieku : zarys problematyki badawczej / Bakula, Bogusław
Z historii recepcji literatury polskiej w Rosji w latach sześćdziesiątych wieku XIX / Barański, Z.
Z problematyki badań nad literaturą rosyjską XX wieku / Drawicz, Andrzej