Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID757
AutorVečerka, Radoslav
Titel

Předchůdci slavistiky: Jan Hus

ErschienenLa Genesi della slavistica = Geneza slavistiki : contributi presentati per la discussione alla tavola rotonda commissione internazionale per la storia della slavistica : XII Congresso Internazionale degli Slavisti, Cracovia, 31 Agosto 1998 (1998), 35-44
Herausgebera cura di Sergio Bonazza
VerlagAssociazione italiana degli slavisti
Klassifikation (EN)Subject areas
History of Slavonic Studies
Klassifikation (RU)Тематические блоки
История славяноведения
Klassifikation (CZ)Tematické bloky
Dějiny slavistiky
SoundexP1784; S8582
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Předchůdci slavistiky: Jan Hus / Večerka, Radoslav
Pojmy slavistiky / Mésároš, Július
K metodě a pracovním postupům popisu staroslověnské syntaxe : (prezentace syntaktického kompendia přednesená na zasedání Pražského lingvistického kroužku 7.10.2002) / Večerka, Radoslav
Postavení staroslověnštiny v komplexní jazykové realitě staré Moravy / Večerka, Radoslav
Tendence ke kontaktní posloupnosti členů v staroslověnských atributivních syntagmatech / Večerka, Radoslav
Poznámky ke zpracování syntaxe staroslověnštiny / Večerka, Radoslav
Předchůdci poststrukturalismu v jazykovědě slovanských zemí? / Savický, Nikolaj