Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID751
AutorLewaszkiewicz, Tadeusz
Titel

Historyczno-porównawcze językoznawstwo indoeuropejskie a powstanie i rozwój historyczno-porównawczego językoznawstwa słowiańskiego

ErschienenLa Genesi della slavistica = Geneza slavistiki : contributi presentati per la discussione alla tavola rotonda commissione internazionale per la storia della slavistica : XII Congresso Internazionale degli Slavisti, Cracovia, 31 Agosto 1998 (1998), 1-15
Herausgebera cura di Sergio Bonazza
VerlagAssociazione italiana degli slavisti
Klassifikation (EN)Subject areas
History of Slavonic Studies
Klassifikation (RU)Тематические блоки
История славяноведения
Klassifikation (CZ)Tematické bloky
Dějiny slavistiky
SoundexH0827; P1768; J0848; I0627; P1826; R7800; H0827; P1768; J0848; S8568
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Podstawowe zagadnienia słowiańskiego literaturoznawstwa porównawczego / Smochovska-Petrova, Vanda
Rozwój słownictwa słowiańskiego w związku z rozwojem średniowiecznych społeczeństw słowiańskich / Urbańczyk, Stanisław
O oddziaływaniu języka polskiego na systemy leksykalne językow słowiańskich i niesłowiańskich / LEWASZKIEWICZ, Tadeusz
Opracowanie bibliografii czeskiego językoznawstwa : przeszłość i teraźniejszość / Papcunová, Jana
Podstawy indoeuropejskie wspólnoty językowej bałto-słowiańskiej / Lehr-Spławiński, T.
Rola kontaktów językowych we wstępnym okresie formowania się słowiańskich języków literackich : (na tle ogólniejszym) / Lewaszkiewicz, Tadeusz
Sporne problemy języka dolnołużyckiego przekładu Nowego Testamentu Jakubicy (1548) / Lewaszkiewicz, Tadeusz