Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID738
AutorMitu, Mihai
Titel

O pojęciu tzw. „pośrednika niesłowiańskiego“ między kulturami słowiańskimi (na przykładzie kultury rumuńskiej)

ErschienenRomanoslavica. Referate şi comunicări prezentate la Cel de-al XII-lea Congres internaţional al slaviştilor (Cracovia, 26 august - 3 septembrie 1998) (1997), 185-206
Herausgebercom. de red. Gheorghe Mihǎilǎ … [at al.]
VerlagEditura universităţii din Bucureşti
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Scope and Limits of Slavonic Studies
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Диапазон и границы славяноведения
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Okruh a hranice slavistiky
SoundexP1800; P1872; N6856; M6880; K4527; S8568; P1784; K4527; R7668
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O pojęciu wariantu fleksyjnego / Skubalanka, T.
O tzw. bałto-słowiańskiej archeologicznej wspólnocie kulturowej / Hensel, W.
O założeniach gnoseologicznych badań porównawczych nad współczesnymi literaturami słowiańskimi / Janaszek-Ivaničková, Halina
Du „sacré“ au „profane“ dans ľévolution sémantique : (sur les slavonismes roumains) / Mitu, Mihai
Un précurseur des études slaves en Roumanie : Ioan Budai-Deleanu (1760-1820) / Mitu, Mihai
O typologiczno-historycznym izomorfizmie syntaktycznym : (na przykładzie zdań osobowych z podmiotem semantycznym nieokreślonym w językach słowiańskich) / Siatkowski, Stanisław
Tradycja jako wyznacznik tożsamości narodu : (na przykładzie Macedończyków i Bułgarów) / Sujecka, Jolanta