Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID7358
AutorWalczak, Bogdan
Titel

Przejawy integracji językowej w obrębie klasy politycznej Wielkiego Księstwa Litewskiego

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 12, Językoznawstwo : prace na XV Międzynarodowy kongres slawistów w Mińsku 2013 (2012), 195–202
Herausgeberkomitet redakcyjny Małgorzata Korytkowska (red. naczelny serii), Hanna Popowska-Taborska, Zofia Rudnik-Karwatowa, Janusz Siatkowski
VerlagKomitet Słowianoznawstwa PAN
Klassifikation (EN)Linguistics
Slavic Languages and Cultures
Klassifikation (RU)Языкознание
Славянские языки и культуры
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Slovanské jazyky a kultury
SoundexP1780; I0624; J0840; O0171; K4580; P1528; W0544; K4882; L5284
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXV (2013)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Charakterystyka języka urzędowego Wielkiego Księstwa Litewskiego / Rudzińska, M.
O t.zw. języku aktów Wielkiego Księstwa Litewskiego / Kwiatkowski, Walerian
Problemy integracji językowej a kręgi komunikatywne / Homa, Edward
Nowe podstawy podziału zdań zależnych : (na tle badań nad t.zw. językiem aktowym Wielkiego Księstwa Litewskiego) / Kwiatkowski, Walerian
Kształtowanie się klasy przymiotników w epoce prasłowiańskiej / Boryś, Wiesław
Nowe zadania polityki językowej w świecie słowiańskim / Lubaś, Władysław
Tożsamość ludności pochodzenia białoruskiego w Polsce : proces integracji i asymilacji w społeczeństwie polskim / Mironowicz, Eugeniusz