Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID733
AutorBečka, Jiří
Titel

Slovanský ústav jako součást dějin československé slavistiky : 1918-1945

ErschienenČeská slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 241-248
Herausgeberred. svazku Emílie Bláhová … [et al.]
VerlagEuroslavica
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Scope and Limits of Slavonic Studies
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Диапазон и границы славяноведения
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Okruh a hranice slavistiky
SoundexS8568; U0820; S8482; D2600; C8848; S8582
AnmerkungSvazek je připraven ze sazby časopisu Slavia 67 (1998), č. 1/2
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Česká jugoslavistika jako významá součást české slavistiky 20. století / HLADKÝ, Ladislav
K problematice syntézy dějin národní slavistiky / Šimeček, Zdeněk
Tradice a současnost brněnské školy dějin slavistiky / VLČEK, Radomír
Česká Vídeň jako součást zvláštního meziliterárního společenství? / Černý, Marcel
Pojmy slavistiky / Mésároš, Július
Slovanský folklór a světová literatura / Horálek, Karel
Předchůdci slavistiky: Jan Hus / Večerka, Radoslav