Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID7302
AutorLegan Ravnikar, Andreja
Titel

Prevzete besede neslovanskega in slovanskega izvora v knjižni slovenščini 16. stoletja

ErschienenJezikoslovni zapiski : glasilo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Slovensko in slovansko 19 (2013) 1, 129–142
Klassifikation (EN)Linguistics
а Historical Description of Slavic Languages and Dialectology
Klassifikation (RU)Языкознание
Историческое описание славянских языков и диалектология
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Historický popis slovanských jazyků a dialektologie
SoundexP1782; B1820; N6856; S8568; I0870; K4686; S8568; S8252
Dokumententypjournal
Kongress-NummerXV (2013)
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Samostalniška večpomenskost v knjižni slovenščini 16. stoletja glede na prevodne zglede / Novak, France
Prevzete leksemske prvine in njihova besedotvorna zmožnost v slovenščini / Stramljič Breznik, Irena
Murko kot „ljubitelj besede“ / Žele, Andreja
Reševanje nekaterih skladenjskih vprašanj v slovenščini glede na razpoložljive teorije in metode / Žele, Andreja
Vrste glagolskega dejanja v delih slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja in tuje prevodne predloge / Merše, Majda
Neslovanske besede v bovškem narečnem besedišču / Ivančič Kutin, Barbara
Hudodelec v slovenskem romanu XX. stoletja / Zadravec, Franc