Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID73
AutorAnderš, Josef
Titel

K česko-ukrajinským jazykovým kontaktům

ErschienenČeská slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 19-23
Herausgeberred. svazku Emílie Bláhová … [et al.]
VerlagEuroslavica
Klassifikation (EN)Linguistics
Language Contacts
Klassifikation (RU)Языкознание
Языковые контакты
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Jazykové kontakty
SoundexC8840; U0476; J0846; K4624
AnmerkungSvazek je připraven ze sazby časopisu Slavia 67 (1998), č. 1/2
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K typologickému studiu slovanské věty : základ srovnání / Anderš, Josef
K areální typologii česko-moravských lexikálních protikladů / Utěšený, Sl.
Valentno-intencijna struktura predykata i typolohija prostych rečen’ u sučasnych slov’jans’kych movach / Anderš, Josef
Strukturněsémantické typy deagentních vět : (k srovnávacímu studiu ukrajinské a české jednoduché věty) / Anderš, Josip
Sociolingvistické aspekty neologie : (na česko-bulharském jazykovém materiálu) / Rangelova, Albena
Typológia slovenských kolied a ich moravsko-česko-poľské paralely / Krekovičová, Eva
K problematice vývoje fonologického systému českých samohlásek / Vachek, Josef