Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID73
AutorAnderš, Josef
Titel

K česko-ukrajinským jazykovým kontaktům

ErschienenČeská slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 19-23
Herausgeberred. svazku Emílie Bláhová … [et al.]
VerlagEuroslavica
Klassifikation (EN)Linguistics
Language Contacts
Klassifikation (RU)Языкознание
Языковые контакты
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Jazykové kontakty
SoundexC8840; U0476; J0846; K4624
AnmerkungSvazek je připraven ze sazby časopisu Slavia 67 (1998), č. 1/2
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K typologickému studiu slovanské věty : základ srovnání / Anderš, Josef
K areální typologii česko-moravských lexikálních protikladů / Utěšený, Sl.
Valentno-intencijna struktura predykata i typolohija prostych rečen’ u sučasnych slov’jans’kych movach / Anderš, Josef
Klassifikacija južnoslavjanskich spiskov Sinaksarja po strukturnym i jazykovym osobennostjam / ČISTJAKOVA, Marina Vladimirovna
Strukturněsémantické typy deagentních vět : (k srovnávacímu studiu ukrajinské a české jednoduché věty) / Anderš, Josip
K problematice vývoje fonologického systému českých samohlásek / Vachek, Josef
Žalmový verš : (příspěvek k teorii staroslověnského verše) / Vlášek, Josef