Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID7122
AutorKozak, Stefan
Titel

Ukraiński głos w europejskiej dyskusji o nowym chrześcijaństwie

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 11, Literaturoznawstwo, kulturologia, folklorystyka : prace na XIV Międzynarodowy kongres slawistów w Ochrydzie 2008 (2008), 213–219
Herausgeberred. tomu Lucjan Suchanek i Krzysztof Wrocławski
VerlagKomitet Słowianoznawstwa PAN
Klassifikation (EN)Literature, Culture And Folklore
The Philosophical, Religious and Political Thought of the Slavs
The Secular and Sacred in Slavic Cultures.
Klassifikation (RU)Литература, Культура и Фольклор
Философская, религиозная и политическая мысль славян
Светское и сакральное в славянских культурах.
Klassifikation (CZ)Literatura, Kultura а Folklór
Filozofické, náboženské a politické myšlení Slovanů
Světské a sakrální ve slovanských kulturách.
SoundexU0476; E0718; D2848; N6600; C4788
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXIV (2008)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O nowym typie prefiksacji rzeczowników i przymiotników w językach słowiańskich / Szymczak, Mieczysław
Problem realizmu w świetle ostatnich dyskusji historycznoliterackich w Polsce / Markiewicz, H.
Modernistycznc motywy w dramatach Wołodymyra Wynnyczenki / Kozak, Stefan
Refleksy misji Cyryla i Metodego na Ukrainie w epoce romantyzmu / Kozak, Stefan
Uwagi o ekspresywach w języku połabskim w poróvnaniu z językiem polskim / Warchoł, Stefan
Hipoteza o żidowskim pochodzeniu A. Mickíewicza: jej znaczenie historyczno-literackie w tradycji kultury słowiańskiej i europejskiej / Sakakura-Okubo, Chizuru
Archaizmy a interferencje w kontaktach języków blisko spokrewnionych (przykład polsko-ukraiński) / Dzięgel, Ewa